Политика на поверителност

www.bonex.org, е собственост на регистрираното в България дружество 'Бонеккс' ЕООД с ЕИК: 205304240 и адрес - Перник, п. к. 2300, ул. „Райко Даскалов“ № 1, ет. 2

Настоящият документ описва политиката на поверителност на "Бонеккс" ЕООД за това как ще събира, обработва и използва личните Ви данни. Лични данни представляват тази информация, която Ви идентифицира като например име, адрес, имейл адрес и информация за банкови сметки.

Ние събираме информация от Вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, когато правите покупка или продажба, и/или се отписвате.

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

"Бонеккс" ЕООД приема защитата на личните Ви данни като приоритет и отговаря за стриктното спазване на политиките, изложени в текущия документ, законосъобразно, прозрачно и добросъвестно.

ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ www.bonex.org И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА НЕГО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

В документа ще откриете информация за това:

 • Каква информация събира "Бонеккс" ЕООД и как я използва;
 • Как се използва информацията за IP адреса и използването на "Бисквитки";
 • Дали, как и защо "Бонеккс" ЕООД е възможно да споделя информацията Ви с трети страни;
 • Дали, как и защо "Бонеккс" ЕООД е възможно да предава информацията Ви в чужбина;
 • Какви права имате;
 • Какви мерки за сигурност сме предприели;
 • За какъв период пазим личните Ви данни.

Предназначение на Личните данни

"Бонеккс" ЕООД може да събира Личните Ви данни с цел да:

 • Идентифицира самоличността Ви;
 • Обработи Вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви информира за промоции и услуги, предлагани от "Бонеккс" ЕООД;
 • Ви информира за актуални новини и събития;
 • Персонализира ползването на Уебсайта;
 • Анализира и оптимизира ползването на Уебсайта и услугите, които предлага;
 • Отговори на Ваши въпроси;
 • Ви предостави информация, свързана с Вашите поръчки за покупка и продажба на криптовалута;
 • Ви уведоми за промени в услугите и политиките на Уебсайта.

Събиране на информация

Събираме информация, която ни предоставяте, директно при регистрация в Уебсайта или при направата на поръчка за покупка или продажба на Биткойн. Тази информация ни е нужна, за да можем да обработим поръчките Ви и може да включва:

 • Вашите три имена;
 • Документ за идентификация като лична карта или паспорт;
 • ЕГН;
 • Пълен адрес;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Рождена дата;
 • Детайли за банкова сметка, включително и удостоверение и/или извлечение от банкова сметка
 • Вашият уолет адрес за Биткойн или друга криптовалута;
 • Всяка друга информация, която ни предоставите.

Освен информацията, която ни предоставяте, "Бонеккс" ЕООД може да събира данни и автоматично при посещение на сайта ни, които са статистически и чрез които не можете да бъдете идентифицирани. Тази информация може да съдържа:

 • Информация за браузъра Ви, време и времетраене на посещението на сайта, посетени страници, IP адрес, както и страниците, в които сте били, преди да посетите www.bonex.org
 • Информация за устройството, което ползвате: компютър, мобилен телефон или таблет, включително хардуерния модел, операционна система и версия, уникален идентификатор на устройството Ви, както и информация за мобилната му мрежа;
 • Информация за поръчките, които правите и изпълнявате на Уебсайта, включително за количество и курс на съответните криптовалути, които обменяте, както и всяка друга информация, свързана с транзакциите Ви.

Споделяне на личните Ви данни

"Бонеккс" ЕООД не продава, споделя или по друг начин предава личните Ви данни на трети лица освен в случаите, изложени по-долу в текущата Политика на Поверителност.

"Бонеккс" ЕООД е възможно да разкрие личните Ви данни на трети страни, които действат от наше име, съгласно целите, за които сме събрали първоначално личните Ви данни. Част от третите лица могат да бъдат:

 • Бизнес партньори, доставчици, подизпълнители или доставчици на услуги;
 • Рекламодатели и/или рекламни мрежи, които изискват личната Ви информация, за да може да Ви показват само подходящи реклами;
 • Инструменти за анализиране полезността на този уебсайт, както и търсачки, които ни помагат да оптимизираме сайта ни.

Всички трети лица имат договор с "Бонеккс" ЕООД да третират Личните Ви данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

В случай на продажба, възлагане или прехвърляне на част или цялостно на "Бонеккс" ЕООД на трети лица, личните Ви данни ще бъдат прехвърлени на това трето лице, като ще изискаме личните Ви данни да бъдат третирани съобразно настоящата Политика на Поверителност.

Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина или ако разкриването е нужно, за да предотвратим или съобщим за измама и/или нелегални действия.

IP Адреси

Може да събираме информация за компютъра Ви, включително IP адреса Ви, операционната Ви система и вид браузър, с цел администриране на сайта и предоставяне на агрегирана информация (чрез която не можете да бъдете идентифициран) на наши маркетингови и други партньори.

"Бисквитки" и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме "бисквитки", които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. "Бисквитка" е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като "action tags", "single-pixel GIFs", "clear GIFs", "invisible GIFs"и"1-by-1 GIFs") и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Можете да спрете използването на бисквитки и тагове, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Въпреки това, ние Ви молим да обърнете внимание, че тогава няма да можете да използвате всички функции на този сайт в пълна степен.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика на поверителност се прилага само за този уебсайт. Уебсайтът www.bonex.org може да съдържа линкове към други сайтове, собственост на трети страни. "Бонеккс" ЕООД не носи отговорност как сайтовете, към които има линкове, се разпореждат с Вашите лични данни, затова е необходимо да се запознаете с тяхната Политика на Поверителност.

Предаване на данни в чужбина

Възможно е да предаваме данните Ви до някоя от базите данни на "Бонеккс" ЕООД извън държавата, в която живеете, включително държави, в които може да не се изисква адекватна степен на защита на Личните Ви данни в сравнение със степента, предлагана във Вашата държава. Предаването на данните обаче винаги се случва спрямо стриктните стандарти, заложени в текущата Политика на Поверителност.

Право на Достъп, Коригиране, Възражение и Изтриване

Вие имате право на достъп до файловете с личните Ви данни по всяко време, както и да ги коригирате, в случай на промяна и/или грешка в тях. За целта трябва да се свържете с нас на [email protected]

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни.

Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи, тоест ако има правно или законово основание, може да не можем да удовлетворим заявката Ви за изтриване на данните Ви.

Защита на личните Ви данни

Имплементираме различни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни. Част от тези мерки са:

 • Защитени с пароли бази данни.
 • Само оторизирани служители на "Бонеккс" ЕООД имат достъп до информацията, които са задължени да третират информацията като конфиденциална.
 • SSL технология, която осигурява криптирания пренос данни по Интернет.

Запазване на Личните Данни

"Бонеккс" ЕООД ще пази личните Ви данни за целите и по начините, изложени в текущия документ, в продължение на 10 години след затваряне на акаунта Ви. Част от информацията, като например Биткойн адреси, се пази само седмица.

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от получаване на имейли, несвързани конкретно с Ваши поръчки, може да го направите като натиснете съответния бутон в края на всеки имейл, несвързан с Ваша поръчка.

Промяна и Обновяване на текущата Политика на Поверителност

Също така Вие се съгласявате, че "Бонеккс" ЕООД има правото периодично, по своя преценка и без предизвестие, да променя, допълва или отменя настоящата Политика на Поверителност, като "Бонеккс" ЕООД се задължава да уведоми своите клиенти и потребители на сайта www.bonex.org в такъв случай.

Потребителите се задължават да се запознаят с обновената Политика на Поверителност и при продължаване на ползване на уебсайта, се приема, че са съгласни с всички промени.

Ако имате въпроси, свързани с текущата Политика на Поверителност, може да се свържете с нас на [email protected]

 

Комисия за Защита на Лични Данни

Адрес: София , 1592, бул. "Цветан Лазаров" 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: [email protected]

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/