Какво е Bitcoin?

Какво е Bitcoin?

Биткойн е едновременно глобална разплащателна система и валутна единица.

Валутата биткойн не се издава и не се гарантира от правителство, организация или компания. Тя се поддържа и защитава от десетки хиляди компютри по света, чиято съвкупна мощ е хиляди пъти по-голяма от изчислителната мощ на Google, Amazon и IBM взети заедно. Стойността на биткойн се основава на тази изчислителна мощ, както и на предимствата му, за които ще говорим по-долу.

По силата на математически закон броят на всички биткойни е ограничен на 21 милиона биткойна, като към 2017-та година са създадени малко над 18 милиона от тях. Средно на всеки 10 минути се „добиват“ нови 12.5 биткойна, които се разпределят между собствениците на горе споменатите компютри – процес, известен като биткойн копаене. Забележете, че всеки биткойн се състои от сто милиона сатошита, както се наричат стотинките на биткойн. И затова – макар че цената на един биткойн е вече над $1000 -с биткойн могат да се извършват разплащания с размер по-малки от един цент.

Разплащателната система Биткойн е децентрализиранаpeer-to-peer  мрежа. Можем да се разплащаме с биткойн без нуждата от посредници – без банки, виза и мастъркард, пейпал и подобни. Таксите за изпращане на биткойн са минимални и не зависят нито от размера, нито от получателя на плащането. Всъщност, при Биткойн държавните граници не съществуват – веднъж превърнат в биткойн, парите ви са налични от всяка точка на света, в която има интернет.

Вашите биткойни са неприкосновени – никоя власт не може да получи достъп до тях, ако не разполага с частния ключ за адреса, в който се намират те. Може дори да се каже, че биткойн е първата технология в историята на човечеството, която е по-силна от държавата и централизираната власт в нея. За това и много от нас схващат биткойн не толкова като модерна валута в интернет, а като социална съпротива срещу статуквото.

Сигурността на плащанията с биткойн се базира на криптография с публичен ключ, като по този начин се избягва нуждата от споделяне на лични данни (като имена, адрес, номер на карта и прочие) при плащане. На същата тази криптография се базира и традиционната банкова система.